Πρακτική άσκηση στην εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων Alpha Plan .

   Η Alpha Plan, με πολυετή εμπειρία στο χώρο, θεωρεί σημαντική την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών προς τους πελάτες της για την ανεύρεση των κατάλληλων στελεχών, αλλά και για την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της κάθε επιχείρησης.

   Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι μέσω της πρακτικής άσκησης, παρέχεται η δυνατότητα σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές όλων των σχολών, να απασχοληθούν σε κατάλληλα επιλεγμένες επιχειρήσεις, σε διάφορες ειδικότητες των μεγαλύτερων τουριστικών μονάδων στην Περιφέρεια Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους και την ισχύουσα νομοθεσία.

Προσφέρονται:

Άριστο εργασιακό περιβάλλον και δυνατότητα για μονιμότερη σύμβαση εργασίας στο τέλος της πρακτικής.

Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Alpha Plan Consultants Ηρακλείου Κρήτης, στο τηλ: 2810289457 ή στο Κιν: 6995348755 ή μέσω e-mail: ergasia@aplan.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...