Πρακτική Άσκηση στο intelweb

Στην εταιρεία IntelWeb ασχολούμαστε με την κατασκευή ιστοσελίδων, δημιουργία eshop, δημιουργία web applications και γενικότερα με μια μεγάλη γκάμα projects/εργασιών που αφορούν τον τομέα της πληροφορικής.

Θέλουμε να απασχολήσουμε ένα (1) άτομο για την εξάμηνη πρακτική του άσκηση.

Οι τομείς που θα απασχοληθεί είναι κυρίως στο web development και στην κατασκευή/αναβάθμιση/συντήρηση ιστοσελίδων καθώς και σε θέματα hardware (επισκευή και συντήρηση Η/Υ) .

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Όρεξη για δουλειά και δίψα για μάθηση!
  • Οι υποψήφιοι/ες να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την πρακτική τους άσκηση
  • Καλή γνώση σε θέματα πληροφορικής
  • Επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο: Επιπλέον γνώσεη του CMS WordPress θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@intelweb gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...