Πρακτική Άσκηση στα καταστήματα PUBLIC

Τα καταστήματα PUBLIC ενημερώνουν ότι βρίσκονται σε διαδικασίες αναζήτησης υποψηφίων προς κάλυψη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο δίκτυο καταστημάτων μας και συγκεκριμένα στο Τμήμα Service Ηλεκτρονικών Συσκευών. Συγκεκριμένα, για τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης θα απορροφηθούν...