Καταρτιζόμενοι

Προφίλ Καταρτιζόμενου των ΙΕΚ

Καταρτιζόμενοι, Σπουδαστές

Οι σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ αφορούν κυρίως αποφοίτους της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ενώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας

Στα ΙΕΚ μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι

  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο)
  • Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)
  • ΙΕΚ
  • Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΣΕΚ, ΤΕΕ Β? κύκλου δύναται να εγγραφούν στο Γ? εξάμηνο φοίτησης συναφούς ειδικότητας.

Οι σπουδές στα ΙΕΚ προσφέρουν τη δυνατότητα στον σπουδαστή να εξασφαλίσει μία δημοφιλή επαγγελματική κατάρτιση σε σύντομο χρονικό διάστημα (τέσσερα εξάμηνα φοίτησης) ενώ μέσω της Πρακτικής Άσκησης επιτυγχάνεται η άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η κατάρτιση αφορά ειδικότητες που είναι δημοφιλείς στην αγορά εργασίας ανταποκρινόμενες στις ανάγκες  της κοινωνίας,  υποστηρίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της κάθε περιοχής, σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο.

Ο σπουδαστής συμμετέχει στα προγράμματα κατάρτισης προσβλέποντας στην απόκτηση εκείνων των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που προβλέπεται να διαθέτει, βάσει των καθηκόντων τα οποία επιτελεί ή πρόκειται να επιτελέσει σε ένα χώρο εργασίας, ή θεωρείται ότι θα έπρεπε να έχει, σύμφωνα με την πλειονότητα των εργαζομένων στο χώρο εργασίας του.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το Πλαίσιο Σπουδών που ισχύει στα ΙΕΚ στην αντίστοιχη σελίδα μας Σπουδές στα ΙΕΚ

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για τις Σπουδές μετά το Λύκειο στη

Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)