Ανακοίνωση Αποτελέσματα των Τελικών Εξετάσεων 2017Β

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές του 1ου ΔΙΕΚ Ηρακλείου ότι τα αποτελέσματα των Τελικών Εξετάσεων 2017Β θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 14/2/2018 από τη Γραμματεία .

Επανεξέταση μαθήματος  με βάση το άρθρο 20 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΙΕΚ θα γίνει την Πέμπτη 15/2/2018 ώρα 16.00-18.00 στο 1ο ΙΕΚ Εσταυρωμένος και 15.00-17.00 στα Εργαστηριακά Κέντρα.

 (Άρθρο 20, Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στη ΓΓΔΒΜ)

Πρόοδος καταρτιζόμενου

Ο καταρτιζόμενος εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος και συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Η τελική βαθμολογία (Τ.Β) του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον πέντε (5).
  2. Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα, ενώ ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.Β.) του εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που υστέρησε, είναι τουλάχιστον έξι (6).Σε αυτή την περίπτωση, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε, στην εξεταστική περίοδο του τρέχοντος εξαμήνου. Εάν η νέα βαθμολογία της επανεξέτασης δεν είναι τουλάχιστον πέντε (5), ο καταρτιζόμενος αποκτά δικαίωμα εγγραφής στο επόμενο εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο. Στην περίπτωση που η βαθμολογία είναι εκ νέου κάτω του πέντε (5), υποχρεούται να επαναπαρακολουθήσει το μάθημα.

Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος υστερεί σε παραπάνω από ένα (1) μαθήματα, τότε υποχρεούται να επαναλάβει την κατάρτιση μόνο στα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε.

https://1iek-irakl.ira.sch.gr/iek-studies/

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...