Επιτυχόντες Καταρτιζόμενοι A’ φάσης

Ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης οι επιλεγέντες Καταρτιζόμενοι Δημοσίων ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Φθινοπωρινό εξάμηνο Κατάρτισης 2016Β:

Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων Δημοσίων ΙΕΚ Χειμερινό εξάμηνο Κατάρτισης 2016Β

Επιτυχόντες Καταρτιζόμενοι A’ φάσης
1ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου για το Χειμερινό εξάμηνο Κατάρτισης 2016Β

 1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων | Επιτυχόντες Α’ φάσης
 2. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων | Επιτυχόντες Α’ φάσης
 3. Βοηθός Φαρμακείου | Επιτυχόντες Α’ φάσης
 4. Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένω | Επιτυχόντες Α’ φάσης
 5. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου | Επιτυχόντες Α’ φάσης
 6. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών | Επιτυχόντες Α’ φάσης
 7. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης | Επιτυχόντες Α’ φάσης
 8. Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης Και Αρχαιοτήτων | Επιτυχόντες Α’ φάσης

Προθεσμίες Εγγραφών

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Δευτέρα 26-09-2016 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στο 1ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Σημειώνεται ότι οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι 14:00-19:00.

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος επιλαχόντων υποψηφίων, η διαχείριση των οποίων θα γίνει από τη ΓΓΔΒΜΝΓ. Αναμένεται ανακοίνωση καταστάσεων με ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ από 29 Σεπτεμβρίου 2016 για συμπλήρωση τυχών κενών θέσεων από τους επιλαχόντες υποψήφιους.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησή τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων. Τo προσωπικό του Δ.ΙΕΚ θα εξηγήσει τη δυνατότητα αυτή στους ενδιαφερομένους.

Δικαιολογητικά

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτηση, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα 1ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου.

 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
 • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β? Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
 • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

Τα δικαιολογητικά δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το ν.4250/2014.

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.minedu.gov.gr

Οδηγίες Εγγραφής επιτυχόντων υποψήφιων Καταρτιζομένων

Δείτε αναλυτικά την  ανακοίνωση του ΓΓΔΒΜΝΓ με τα Αποτελέσματα επιλογής Καταρτιζόμενων στα Δημόσια ΙΕΚ για το Χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης 2016Β

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...