ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Απόφοιτοι ΙΕΚ ειδικότητας Πληροφορικής μπορούν να αιτηθούν τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...