ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Γ’ ΦΑΣΗΣ

κατάλογος

 

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η δυνατότητα εγγραφών καταρτιζομένων μέχρι και τη Δευτέρα 01/10/2018 και ώρα 21:00.

Μπορείτε να απευθύνεστε στο 1ο  ΔΙΕΚ Ηρακλείου για να ενημερωθείτε για τις κενές θέσεις.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή!

Κατά την προσέλευσή τους οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β? Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Αποδεικτικά  κοινωνικών κριτηρίων (πολυτεκνία, τριτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια) ή εργασιακή εμπειρία, αν υπάρχουν.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...