Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αγγλικά (2021B107)Σπαθούλα Σδόνα
.
Αγγλική Ορολογία (2021B106)Σπαθούλα Σδόνα
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (2021B105)ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΓΕΛΑΚΗΣ
.