Η 1η Σ.Α.E.K. Ηρακλείου

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο της 1ης Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ηρακλείου

Τα πρώτα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δημιουργήθηκαν το 1992 στην Ελλάδα στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ).   Έχοντας πλέον συμπληρώσει πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας, έχουν καθιερωθεί στη συνείδηση των μαθητών που τα επιλέγουν για τη συνέχιση των σπουδών τους.

Το 1ο Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου, ως Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου αρχικά,  αποτέλεσε ένα από τα πρώτα Ι.Ε.Κ που ξεκίνησαν την λειτουργία τους, το Σεπτέμβριο του 1992 αποσκοπώντας να καλύψει τις ανάγκες του νομού Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης στο πεδίο της Επαγγελματικής Κατάρτισης προσφέροντας υπηρεσίες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου.

Η τοποθεσία του είναι στην περιοχή Εσταυρωμένος Ηρακλείου, στεγαζόμενο σε κτήριο πλησίον του campus του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου, γειτονεύοντας  με το κτιριακό συγκρότημα του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.)  – Πειραματικού Γυμνασίου – Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου και αποτελώντας μια σημαντική δομή στην Εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το ΙΕΚ Ηρακλείου με τη δυναμική του παρουσία κατορθώνει με δυναμικότητα να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ΙΕΚ στην Ελλάδα λειτουργώντας και παραρτήματα σε άλλες περιοχές του νησιού.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) εντάσσονται στη μη-τυπική μη-υποχρεωτική μετα-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν Δημόσια ΙΕΚ τα οποία εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης &  Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.) και υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας (δύο εκ των οποίων βρίσκονται στο Ηράκλειο) καθώς επίσης και Δημόσια ΙΕΚ που ανήκουν στον ΟΑΕΔ, στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) καθώς και 1 ΙΕΚ της Σιβιτανίδειου Σχολής και το ΙΕΚ του ΕΚΑΒ με τα περισσότερα από αυτά να διαθέτουν παρουσία στη πόλη του Ηρακλείου προσφέροντας πληθώρα επιλογών στους ενδιαφερόμενους.

Ως 1ο Δημόσιο ΙΕΚ Ηρακλείου πλέον, συνεχίζει να παρέχει υψηλής ποιότητας Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε συνδυασμό με την κατάκτηση εμπειρικών εφαρμογών σε σημαντικούς και δημοφιλείς επαγγελματικούς τομείς με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας σε ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας και γνώσης, τις απαιτήσεις για επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα, τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο καθώς και τις τεχνολογικές  και επιστημονικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία και το πρόγραμμα σπουδών των ΙΕΚ, οι ειδικότητες που λειτουργούν κάθε εξάμηνο δεν είναι σταθερές, αλλά ποικίλουν και ανανεώνονται συνεχώς ανταποκρινόμενες στις ανάγκες  της κοινωνίας και συνδέονται με την αγορά εργασίας υποστηρίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Η Διεύθυνση του ΙΕΚ ασκείται από εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ασκώντας τα καθήκοντα τους με θητεία, ενώ στο Διοικητικό του προσωπικό αποτελείται από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Οι Εκπαιδευτές του ΙΕΚ επιλέγονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανά εξάμηνο και αποτελείται κυρίως από ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.

Με το βλέμμα στο μέλλον, το 1ο Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του, αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της συλλογικής προσφοράς των εκπαιδευτών, του διοικητικού προσωπικού, των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και του οράματος της Διεύθυνσης του ΙΕΚ σε απόλυτη συνεργασία με τους κεντρικούς φορείς και  τους καταρτιζόμενους.