Ειδικότητες, Ωρολόγια προγράμματα και χώροι μαθημάτων

Α’ εξάμηνο κατάρτισης

Στην 1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου κατά το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024Β θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα ειδικοτήτων τα οποία βρίσκονται στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης:

1. ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ – Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) –1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου (περιοχή Εσταυρωμένου)

2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) –1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου ( περιοχή Εσταυρωμένου ).

3. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) –1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου (περιοχή Εσταυρωμένου)

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ – Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών)

5. ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ — Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών)

6. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ — Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών)

Γ’ εξάμηνο κατάρτισης

Στην 1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου κατά το ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024Β θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα ειδικοτήτων τα οποία βρίσκονται στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης:

1.ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ– Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) –1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου (περιοχή Εσταυρωμένου)

2.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) –1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου (περιοχή Εσταυρωμένου)

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) – Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) 1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου (περιοχή Εσταυρωμένου)

4.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) – 1ο  Ε.Κ. (Ιτάνου 40,  Περιοχή Κηπούπολης )

5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ – Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) – 1ο  Ε.Κ. (Ιτάνου 40,  Περιοχή Κηπούπολης )

6.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ /WEB DESIGNER- DEVELOPER/ VIDEO GAMES)- Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) – 1ο  Ε.Κ. (Ιτάνου 40,  Περιοχή Κηπούπολης )

7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών)- 1ο  Ε.Κ. (Ιτάνου 40,  Περιοχή Κηπούπολης )

8. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) – 2ο  Ε.Κ. (Φιλικής Εταιρείας και Δαφέρμου, δίπλα στο 48ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου, περιοχή Αγίας Αικατερίνης)

Αριθμοί Μητρώου Εκπαιδευτών της 1ης ΣΑΕΚ Ηρακλείου για το Εαρινό εξάμηνο 2024Α.