Ειδικότητες, Ωρολόγια προγράμματα και χώροι μαθημάτων

Β’ εξάμηνο κατάρτισης

Στην 1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου κατά το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024Α θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα ειδικοτήτων τα οποία βρίσκονται στο Β’ εξάμηνο κατάρτισης:

1. ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣΩρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) –1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου (περιοχή Εσταυρωμένου)

2. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΩρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) –1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου ( περιοχή Εσταυρωμένου ).

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) 1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου (περιοχή Εσταυρωμένου)

4.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΩρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) – 1ο  Ε.Κ. (Ιτάνου 40,  Περιοχή Κηπούπολης )

5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖΩρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) – 1ο  Ε.Κ. (Ιτάνου 40,  Περιοχή Κηπούπολης )

6.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ /WEB DESIGNER- DEVELOPER/ VIDEO GAMES)- Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) – 1ο  Ε.Κ. (Ιτάνου 40,  Περιοχή Κηπούπολης )

7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών)- 1ο  Ε.Κ. (Ιτάνου 40,  Περιοχή Κηπούπολης )

8. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) – 2ο  Ε.Κ. (Φιλικής Εταιρείας και Δαφέρμου, δίπλα στο 48ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου, περιοχή Αγίας Αικατερίνης)

Δ’ εξάμηνο κατάρτισης

Στην 1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου κατά το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024Α θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα ειδικοτήτων τα οποία βρίσκονται στο Δ’ εξάμηνο κατάρτισης:

1.ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Ωρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) –1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου (περιοχή Εσταυρωμένου)

2.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥΩρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) –1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου (περιοχή Εσταυρωμένου)

3.ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΩρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) – 1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου (περιοχή Εσταυρωμένου)

4.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΩρολόγιο Πρόγραμμα – (Οδηγός σπουδών) – 1ο  Ε.Κ. (Ιτάνου 40,  Περιοχή Κηπούπολης )

5.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Οδηγός σπουδών)1ο  Ε.Κ. (Ιτάνου 40,  Περιοχή Κηπούπολης )

6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Οδηγός σπουδών)2ο  Ε.Κ. (Φιλικής Εταιρείας και Δαφέρμου, δίπλα στο 48ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου, περιοχή Αγίας Αικατερίνης)

Αριθμοί Μητρώου Εκπαιδευτών της 1ης ΣΑΕΚ Ηρακλείου για το Εαρινό εξάμηνο 2024Α.