Διοίκηση

Η Διεύθυνση του 1ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου για το έτη κατάρτισης 2018-2021 αποτελείται από:

Διευθυντής :

  • Γραφανάκης Μιχαήλ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ86

Υποδιευθυντές :

  • Αποστολάκης Δημήτριος Δάσκαλος ΠΕ70
  • Χατζηδάκη Μαρία Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Το Διοικητικό Προσωπικό για το έτος κατάρτισης 2020-2021 αποτελείται από:

  •  Ταμπακάκη Πελαγία ΠΕ60
  •  Χατζηβασίλη Αντιγόνη ΠΕ02