Κατηγορία: Καταρτιζόμενοι

Ανακοινώσεις οι οποίες αφορούν τους Καταρτιζόμενους

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΕΔΑΣΥ

Το τμήμα ‘Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας’ Β’ εξαμήνου της...

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Βιοϊατρικό Τμήμα του Βενιζελείου Νοσοκομείου

Οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας “Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων”, Δ’ εξαμήνου, πραγματοποίησαν...

200 ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΩΝ Σ.Α.Ε.Κ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑ

Tο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης...