Κατηγορία: Featured

Προτεινόμενα άρθρα, διαφόρων κατηγοριών και ενισχυμένης βαρύτητητας

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΒΡΗΚΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΕΔΑΣΥ

Το τμήμα ‘Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας’ Β’ εξαμήνου της...

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Βιοϊατρικό Τμήμα του Βενιζελείου Νοσοκομείου

Οι καταρτιζόμενοι της ειδικότητας “Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων”, Δ’ εξαμήνου, πραγματοποίησαν...