Ειδικότητες που λειτουργούν στα Δημόσια ΙΕΚ

Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες των ΙΕΚ

Στα ΙΕΚ  διατίθενται οκτώ (08) Ομάδες Προσανατολισμού,
με έντεκα (11) Τομείς, που παρέχουν ενενήντα-μία (91) ειδικότητες

Οι ειδικότητες που λειτουργούν σε κάθε ΙΕΚ είναι ένα υποσύνολο των παρακάτω αναφερόμενων, δεν είναι σταθερές αλλά ποικίλουν και ανανεώνονται συνεχώς ανταποκρινόμενες στις ανάγκες  της κοινωνίας και σύνδεσης με την αγορά εργασίας υποστηρίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της κάθε περιοχής.

Ομάδα Προσανατολισμού: Τεχνολογικών Εφαρμογών


Ομάδα Προσανατολισμού: Διοίκησης και Οικονομίας

Ομάδα Προσανατολισμού: Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και ΔιατροφήςΟμάδα Προσανατολισμού: Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού: Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Ομάδα Προσανατολισμού: Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Ομάδα Προσανατολισμού: Υγείας Και Πρόνοιας

Ομάδα Προσανατολισμού: Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα