Ημερήσιο αρχείο: Αύγουστος 25, 2016

Πρακτική Άσκηση σε επιχείρηση Πληροφορικής

Πρακτική Άσκηση σε επιχείρηση Πληροφορικής

Η INTERMEDIA AETE ενημερώνει ότι έχει την δυνατότητα να προσφέρει θέσεις για πρακτική άσκηση σπουδαστών από την ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» του ΙΕΚ Ηρακλείου. Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης αφορά την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και...