Ημερήσιο αρχείο: Αύγουστος 29, 2016

Πρακτική Άσκηση στα Καταστήματα Public

Πρακτική Άσκηση στα Καταστήματα Public

Η εταιρία Public ενδιαφέρεται να απορροφήσει σπουδαστές για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης στο δίκτυο καταστημάτων της εταιρίας. Συγκεκριμένα, υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης για σπουδαστές των ειδικοτήτων Πληροφορικής (Τεχνικών Δικτύων, Τεχνικός Η/Υ, Πληροφορικής,...