Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2017A – Έναρξη Πέμπτη 23/2/2017.

Orologio

 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων |Τμήμα 1  ,  Τμήμα 2
 • Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων | Τμήμα 1
 • Βοηθός Φαρμακείου | |Τμήμα 1  ,  Τμήμα 2
 • Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων | Τμήμα 1
 • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου | Τμήμα 1
 • Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών | Τμήμα 1
 • Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης | Τμήμα 1
 • Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης Και Αρχαιοτήτων | Τμήμα 1
 • Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις – Δ’ Εξάμηνο  | Τμήμα 1
 • Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας – Δ’ Εξάμηνο | Τμήμα 1
 • Στέλεχος Διοίκησης Και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας – Δ’ Εξάμηνο | Τμήμα 1
 • Στέλεχος Διοίκησης Και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών – Δ’ Εξάμηνο | Τμήμα 1

You may also like...