ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Α

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα επίδοσης του Εαρινού Εξαμήνου 2022Α. Μπορείτε να τα δείτε εδώ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ :

*ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕ : Η φοίτηση συνεχίζεται κανονικά στο επόμενο εξάμηνο.

*ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ : Ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει ξανά τα μαθήματα που αναγράφονται. Τα υπόλοιπα μαθήματα κατοχυρώνονται, αλλά ο καταρτιζόμενος ΔΕΝ μπορεί να εγγραφεί στο επόμενο εξάμηνο.

*ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ο καταρτιζόμενος δικαιούται επανεξέταση του μαθήματος σε επόμενη εξεταστική περίοδο και συνεχίζει τη φοίτησή του στο επόμενο εξάμηνο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...