ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ “ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Α.Ε.

Την Πέμπτη 26/5 οι καταρτιζόμενοι του τμήματος “ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ” Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ του 1ου ΔΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στην εταιρεία Λογιστικά Έντυπα Α.Ε. , υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτή τους κύριου Παπαδάκη Παναγιώτη, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος <<Φορολογική Λογιστική & Εφαρμογές I,II >>.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερωθούν οι καταρτιζόμενοι για το πώς λειτουργεί μια εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες ως λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο και σύμβουλος επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Επίσης, να ενημερωθούν για τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες μισθοδοσίας, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την παροχή υπηρεσιών για ιδιώτες.

Ο διευθυντής του 1ου ΔΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κύριος Γραφανάκης Μιχάλης, ο εκπαιδευτικός του τμήματος κύριος Παπαδάκης Παναγιώτης και οι καταρτιζόμενοι του τμήματος, θα ήθελαν να εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες στο προσωπικό και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Λογιστικά Πρότυπα Α.Ε. κύριο Παπαδάκη Δημήτριο (Οικονομολόγο) για τη φιλοξενία και τις πολύτιμες γνώσεις που μας μετέφερε, με την άρτια επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, σε θέματα φοροτεχνικά όπως για τη φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και τον έλεγχο της εναρμόνισης τους με τη φορολογική νομοθεσία, τη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...