ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020.
ΌΛΟΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ Γ’ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥΣ. Επισημαίνεται πως υπάρχει ΑΝΑΣΤΟΛΗ και ΟΧΙ ΔΙΑΚΟΠΗ της πρακτικής άσκησης (με τη λήξη της απαγόρευσης δεν θα απαιτηθούν εκ νέου διαδικασίες). Τονίζεται ότι οι εργοδότες δεν πρέπει να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή στο ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο αυτή.
Για το Διάστημα από 11-03-2020 μέχρι και 24-03-2020 στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης θα αναγράφεται “ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ”.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...