ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

      Όσοι καταρτιζόμενοι επιθυμούν τη μετεγγραφή τους σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Ι.Ε.Κ που επιθυμούν να φοιτήσουν  για το εαρινό εξάμηνο, μετά την έκδοση  των αποτελεσμάτων φοίτησης  του χειμερινού εξαμήνου  και πριν την έναρξη των μαθημάτων  του εαρινού εξαμήνου(16-02-2023), σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας Ι.Ε.Κ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...