ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ως περίοδος υποβολής φακέλων δικαιολογητικών ορίζεται από 19/08/2019 έως 27/08/2019.

Το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων

κατά τις ώρες 10:00 – 13:00

Για τις ημέρες Δευτέρα 26/08/2019 και Τρίτη 27/08/2019 το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου θα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εκπαιδευτικών

κατά τις ώρες: 09:30 – 14:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων κατατίθενται στο ΔΙΕΚ που αποτελεί την πρώτη τους επιλογή.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...