Το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου υλοποιεί το Ευρωπαϊκό του πρόγραμμα

                                                                         

                                                                       Untitled-1

      Το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου υλοποιεί το Ευρωπαϊκό του πρόγραμμα

   Το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου υλοποιεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA1 ??Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης??, με τίτλο «Επιμόρφωση του Διοικητικού προσωπικού στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και του πλαισίου Πιστοποίησης Προσόντων. Εφαρμογή βέλτιστων μεθόδων και καινοτόμων τεχνικών στην οργάνωση και διοίκηση του Ινστιτούτου»

   Στο πλαίσιο υλοποίησης της πρώτης ροής του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Μάλαγα της Ισπανίας, από 21/01/2017 έως 28/01/2017, για την παρακολούθηση ενός κύκλου Δομημένων Μαθημάτων (StructuredCourse) με θέμα την κινητικότητα ECVET. Ο στόχος του κύκλου Δομημένων Μαθημάτων ήταν  ο εμπλουτισμός της γνώσης για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) και την Επαγγελματική κινητικότητα ώστε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του συστήματος ECVET να βελτιωθεί η εξασφάλιση καλύτερης πιστοποίησης και αναγνώρισης των δεξιοτήτων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια των σπουδών. Το 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου εκπροσώπησαν η Ευαγγελία Γιαννοπούλου και η Σπαθούλα Σδόνα

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...