Εκπαιδευτική επίσκεψη του τμήματος Σ.Δ.Ο. Υγείας Δ΄ εξάμηνο, στην εταιρεία Λογιστικά Πρότυπα Α.Ε.

Το τμήμα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Υγείας» πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη ,την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 ,στην εταιρεία Λογιστικά Πρότυπα Α.Ε. με τον εκπαιδευτικό κο Παπαδάκη Παναγιώτη, στα πλαίσια του μαθήματος «Πρακτική...