Μηνιαίο αρχείο: Σεπτέμβριος 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΕ Δ.Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ .ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση διδακτικού έργου σε Δημόσια Ι.Ε.Κ....