ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β΄ΦΑΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 29-9-2023 μέχρι και την Τετάρτη 04-10-2023 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ φάσης. Δυνατότητα εγγραφής επιλαχόντων θα δοθεί από Πέμπτη 5-10-2023.Προσοχή :επιτυχόντες που δεν προβαίνουν στην εγγραφή τους την συγκεκριμένη προθεσμία χάνουν τη θέση τους.

Δείτε αποτελέσματα Β φάσης και αναλυτικές οδηγίες εγγραφής :

Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω
τρόπους:

 1. Με μετάβαση στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους προσκομίζοντας τα απαιτούμενα
  δικαιολογητικά ή
 2. Με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της αίτησης
  εγγραφής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους
  ή
 3. Με ηλεκτρονική εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων
  https://diek.it.minedu.gov.gr/
  Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το
  δικαίωμα εγγραφής τους!

Για την εγγραφή σας θα χρειαστείτε:

Αίτηση εγγραφής

– Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου ή ΕΠΑΛ

– Αντίγραφο ταυτότητας.

– Βεβαίωση ΑΜΚΑ, και ΑΦΜ. (Μπορείτε να τα αντλήσετε και ηλεκτρονικά από εδώ:βεβαίωση απογραφής e-ΕΦΚΑ με κωδικούς taxisnet)

– Πιστοποιητικά μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου…).

Όσοι έχουν επιτύχει βελτίωση θεωρούνται εγγεγραμμένοι στην νέα ειδικότητα και εφόσον είχαν κάνει την αρχική εγγραφή τους στο 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτε άλλο. Όσοι όμως είχαν κάνει την αρχική εγγραφή τους σε άλλο ΔΙΕΚ καλό είναι να προσκομίσουν στο 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου αίτηση εγγραφής με τα στοιχεία τους

Στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού επιλέχθηκε μέσω της τρέχουσας διαδικασίας και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Β’ φάσης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...