ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν δημοσιευτεί τα αποτελέσματα εισαγωγής στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με το παράλληλο μηχανογραφικό.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων ξεκινούν από τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023 έως και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 είτε ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους επιτυχόντες μέσω της πλατφόρμας του παράλληλου μηχανογραφικού -αν δεν απαιτείται κατάθεση κάποιου δικαιολογητικού-, είτε δια ζώσης στο ΙΕΚ με κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού για τον Αύγουστο : 9:30-13:00

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού από Σεπτέμβριο : 15:00-19:00

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για την κατοχύρωση της θέσης σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να φοιτήσετε σε άλλο τμήμα ΙΕΚ έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση από 31/07/23- 06/09/23 (δείτε επόμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας). Αν επιλεγείτε σε νέο τμήμα με την διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει εκ νέου να εγγραφείτε σε αυτό το τμήμα, αφού πρώτα διαγραφείτε από το τμήμα στο οποίο θα έχετε ήδη εγγραφεί με το παράλληλο μηχανογραφικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Να παρακολουθείτε ανελλιπώς την ιστοσελίδα μας για νέες ανακοινώσεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...