ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ της ΑΒΒ στο τμήμα “Τεχνικός Ανελκυστήρων”

Στις 31/5/2023 η  πανελλήνια επιστημονική Ένωση Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Η.Ε.)   https://ehehellas.gr/ διοργάνωσε για τους Ηλεκτρολόγους Εκπαιδευτικούς σεμινάριο από την ΑΒΒ, με τίτλο “Βασικές αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών & ρύθμιση στροφών, από τη θεωρία στην πράξη” στο οποίο συμμετείχαν οι καταρτιζόμενοι του τμήματος Τεχνικός Ανελκυστήρων στα πλαίσια του μαθήματος “Ηλ.Εγκαταστάσεις -Ηλ.Κυκλώματα & αυτοματισμοί ανελκυστήρων” με τον εκπαιδευτή τους κ.Παναγιωτάκη.

Επακολούθησε συζήτηση πάνω στη λειτουργία και στη ρύθμιση στροφών κινητήρων και έγινε πρακτική εφαρμογή των ρυθμιστών στροφών με inverter.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...