ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για εγγραφές στην ειδικότητα “Τεχνικός Ανελκυστήρων”

Στο τμήμα της ειδικότητας “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ” υπάρχουν κενές θέσεις προς κάλυψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο 1ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου για να εγγραφούν στο τμήμα το αργότερο μέχρι αύριο Πέμπτη 07/10/2021 και ώρα 18:00, προσκομίζοντας αντίγραφο της ταυτότητάς τους, αντίγραφο του απολυτηρίου τους και το ΑΜΚΑ τους εκτυπωμένο από επίσημο φορέα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...