ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 4715/τ. Β΄/12-10-2021)  και κατόπιν επικοινωνίας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,  σας ενημερώνουμε ότι για τη χορήγηση μειωμένου κομίστρου πέραν της 30/11/2021,  θα γίνονται δεκτές από τους φορείς οι  βεβαιώσεις φοίτησης. Για την ταυτοποίηση των καταρτιζόμενων, είναι απαραίτητη εκτός από τη βεβαίωση φοίτησης και η Αστυνομική τους Ταυτότητα/Διαβατήριο.​

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...