ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης των καταρτιζόμενων των ΙΕΚ, οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Π.Α. είναι η 31/12/2024, αντί η 31/12/2022.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...