ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης των καταρτιζόμενων των...