ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  στην εταιρία Goldair Handling S.A.
Heraklion Airport “N. Kazantzakis”και συγκεκριμένα στο τμήμα του Εμπορευματικού Σταθμού Ηρακλείου  

Κύρια Καθήκοντα

 Ο υπάλληλος τμήματος εξαγωγής-εισαγωγής εμπορευμάτων θα :

 • Εκδίδει φορτωτικά έγγραφα
 • Ελέγχει τα έγγραφα όλων των εξερχόμενων αποστολών φορτίου/ταχυδρομείου
 • Εξασφαλίζει ότι τα έγγραφα των αποστολών συμβαδίζουν με τις προδιαγραφές/κανονισμούς της αεροπορικής εταιρίας και τις απαιτήσεις των σχετικών αρχών.
 • Προετοιμάζει τις κρατήσεις εμπορευμάτων/ταχυδρομείου για κάθε πτήση της αεροπορικής εταιρείας σύμφωνα με τις διαδικασίες και οδηγίες της.
 • Επικοινωνεί και να συντονίζει τις διαδικασίες φόρτωσης της κάθε πτήσης με τον αρχιεργάτη .
 • Συντονίζει το πλάνο φόρτωσης φορτίου/ταχυδρομείου για κάθε πτήση με το τμήμα load control .
 • Επικοινωνεί και να ενημερώνει το τμήμα των χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων  για τη μεταφορά απαιτούμενων εμπορευμάτων/ταχυδρομείου στο αεροσκάφος.
 • Προετοιμάζει το μανιφέστο της πτήσης και το φάκελο εμπορευμάτων
 • Προετοιμάζει το  NOTOC (ενημέρωση στον κυβερνήτη) αν απαιτείται.

·      Διασφαλίζει την εφαρμογή των διαδικασιών του SMS, IMS and Security σε καθημερινή βάση.

·      Γνωρίζει τα εγχειρίδια λειτουργίας της Εταιρείας και τα εγχειρίδια των αεροπορικών εταιρειών που διαχειριζόμαστε.

·      Πρέπει να είναι ενήμερος για τους κανόνες και τις διαδικασίες ασφαλείας.

·       Προετοιμάζει τα έγγραφα των πτήσεων αναφορικά με τα εμπορεύματα και να καταχωρεί στο σύστημα.

·       Διαχειρίζεται τα εμπορεύματα τελωνειακού καθεστώτος .

·       Διαχειρίζεται τα εμπορεύματα μετά τον έλεγχο της αποθήκης.

·       Διενεργεί τον έλεγχος της αλληλογραφίας.

·       Ενημερώνει και επικοινωνεί με τους πελάτες (γραπτά και προφορικά)

·       Διενεργεί τη διαχείριση αρχείου του τμήματος.

·       Εκτελεί καθήκοντα ταμείου / τιμολόγηση παραστατικών.

·       Καταχωρεί δηλώσεις φορτίου και χρεώσεων.

Προσόντα & Εμπειρία

 • Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Excel, Power Point, Word and Outlook)
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορικά και γραπτά)
 • Ανθρωποκεντρική προσέγγιση και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Ικανότητες διαχείρισης χρόνου και δέσμευσης στο αποτέλεσμα

With kind regards/Mε φιλικούς χαιρετισμούς

Violaki Maria/Βιολάκη Μαρία

HER CARGO MANAGER
https://webmail.sch.gr/imp/themes/schtheme/graphics/spacer_red.png

Goldair Handling S.A.
Heraklion Airport “N. Kazantzakis”

Tel: +30 2810 300428
Mob: +30 6972621026

her.cm@goldair-handling.gr
http://www.goldair-handling.com

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...